Vragen gezondheidsverklaring

Het CBR wil kunnen beoordelen of een aankomend bestuurder de weg op mag.

Aan de hand van een aantal vragen wordt dit beoordeeld.


Hieronder vind je de vragen die worden gesteld:

Kunt u uw arm, hand of vingers door een beperking slecht gebruiken?

Kunt u uw been of voet door een beperking slecht gebruiken?

Kunt u met één of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen gebruikt?

Wordt of werd u behandeld door een oogarts voor iets anders dan voor een bril of lenzen?

Heeft u diabetes mellitus?

Heeft u chronische schade aan uw nieren (een verminderde nierfunctie)?

Heeft u een aandoening van uw longen (COPD), een hoge bloeddruk of een bloedziekte? Of heeft u een orgaantransplantatie gehad?

Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?

Heeft een arts bij u een aandoening vastgesteld van uw ruggenmerg, zenuwstelsel of hersenen (bijvoorbeeld een beroerte of spierziekte)?

Heeft u wel eens een epileptische aanval gehad?

Heeft u wel eens overdag last gehad van abnormale slaperigheid?

Bent u in de afgelopen drie jaar meerdere keren plotseling uw bewustzijn verloren (bijvoorbeeld flauwgevallen)?

Heeft u als gevolg van de ziekte van Ménière in het afgelopen jaar aanvallen van duizeligheid gehad?

Heeft u ADHD of ADD?

Heeft een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld, zoals PDD-NOS, McDD of Asperger?

Heeft een arts bij u een andere psychische of psychiatrische diagnose gesteld?

Heeft u de afgelopen 5 jaar overmatig gebruik (misbruik) gemaakt van alcohol, drugs of andere verslavende middelen?

Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden?

Heeft u verder nog klachten of aandoeningen die u kunnen beperken bij het besturen van een voertuig?


Overleg met je instructeur wanneer je twijfelt over de antwoorden die je op bovenstaande vragen geeft tijdens het indienen via de website van het CBR.

Wij vinden dat je de vragen wel naar waarheid moet invullen. Als je op 1 of meer vragen toch JA hebt ingevuld, dan ga je het medische traject in. Eventueel moet je dan een afspraak maken met je eigen behandelende (huis)arts.

Kijk eventueel in de rijlesapp, hier vind je ook een filmpje van het CBR.

Eigen verklaring | Gezondheidsverklaring invullen bij het CBR Rijschool machtigen voor het aanvragen van examens

Bekijk eens onze tips voor je op examen gaat.